Η ΣΤΕΊΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΊΡΙ ΣΤΟ WORDPRESS.COM

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Τι έλεγε από το 1974 ο Χ. Κίσινγκερ!

Να χτυπήσουµε ßαθιά τους Έλληνες...
 Henry Kissinger: «The Greek people are anarchic and difficult to tame. For this reason we must strike deep into their cultural roots: Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail; thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East»
(
Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κουµαντάρονται. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουµε ßαθιά µέσα στις πολιτισµικές τους ρίζες: έτσι ίσως καταφέρουµε να τους αναγκάσουµε να συµßιßαστούν. Εννοώ ßέßαια να χτυπήσουµε την γλώσσα τους, την θρησκεία τους, τα πολιτισµικά και ιστορικά αποθέµατα, έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουµε την δυνατότητα τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους, ή να αποδεικνύουν ότι µπορούν να νικούν, έτσι ώστε να ξεπεράσουµε τα εµπόδια στα στρατηγικός απαραίτητα σχέδια µας στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, και την Μέση Ανατολή).
Απόσπασµα οµιλίας του Henri Kissinger στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέµßρη του 1974
Μήπως το κατάφερε ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: