Η ΣΤΕΊΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΊΡΙ ΣΤΟ WORDPRESS.COM

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Κρίσιμος ο ρόλος της ανάπτυξης στη μείωση της ανεργίας, του δημόσιου ελλείμματος και των spreads .

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

Το γνωστό εβδομαδιαίο περιοδικό "Economist" έχει μια ειδική υπηρεσία η οποία ασχολείται με τις εξελίξεις, τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις των βασικών οικονομικών δεικτών ενός μεγάλου αριθμού χωρών και δημοσιεύει κάθε εβδομάδα τα αποτελέσματα των εργασιών της για 43 κράτη, ανάμεσα στα οποία 11 κράτη-παλαιά μέλη της Ε.Ε. Για τα υπόλοιπα 4 κράτη-παλαιά μέλη τα στοιχεία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού (Economist.com/indicators). Στο τεύχος του περιοδικού της 7.1.2012 δημοσιεύονται οι εκτιμήσεις της υπηρεσίας του για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές το 2011 καθώς και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από διάφορες πηγές για μια σειρά από δείκτες για το ίδιο έτος.


Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τόσο από το τεύχος του περιοδικού που προαναφέρθηκε όσο και από την ιστοσελίδα του για την εκτίμηση του περιοδικού για: το ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές το 2011 και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία το ίδιο έτος για το ποσοστό ανεργίας, το δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ και το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων, καταρτίσαμε τον πίνακα που ακολουθεί για τα 15 κράτη-παλαιά μέλη της Ε.Ε.Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 2011:

Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 13 από 15 κράτη-παλαιά μέλη της Ε.Ε. και μειώθηκε σε δύο. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Σουηδία και στη Γερμανία και η μικρότερη στην Ισπανία και στην Ιταλία. Μείωση σημειώθηκε στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, αλλά η μείωση στην Ελλάδα είναι τριπλάσια εκείνης στην Πορτογαλία. Η μεγάλη αυτή μείωση στη χώρα μας οφείλεται στη δραστική μείωση των δημόσιων επενδύσεων, των μισθών και των συντάξεων και στην επιβολή μεγάλων αυξήσεων στους φόρους.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2011:

Το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφορές. Την υψηλότερη ανεργία έχουν η Ισπανία και η Ελλάδα και ακολουθούν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Τρία από τα κράτη αυτά έχουν καταφύγει στον μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε. και εφαρμόζουν τις επιταγές της τρόικας, ενώ η Ισπανία, παρ’ όλο ότι δεν έχει καταφύγει στον μηχανισμό αυτό, εφαρμόζει την ιδία πολιτική. Τη χαμηλότερη ανεργία έχουν η Δανία και η Αυστρία.

Το υψηλότερο δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν η Ιρλανδία και η χώρα μας και το χαμηλότερο το Λουξεμβούργο, ενώ η Σουηδία δεν παρουσιάζει έλλειμμα, δηλαδή έχει ισοσκελισμένο το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

Το υψηλότερο επιτόκιο στα 10ετή ομόλογα έχουν η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, δηλαδή τα τρία κράτη τα οποία έχουν προσφύγει στον Μηχανισμό Στήριξης της Ε.Ε. και το χαμηλότερο η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία (δεν υπάρχουν στοιχεία για το Λουξεμβούργο). Το επιτόκιο της χώρας μας είναι τριπλάσιο εκείνου της Πορτογαλίας. Το δυσθεώρητο αυτό ύψος του επιτοκίου καθιστά ανέφικτη την προσφυγή της χώρας μας σε δανεισμό από τις αγορές, όχι μόνο για το 2012 και 2013, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Διερευνήσαμε τη σχέση της μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές με το ποσοστό ανεργίας, το δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ και το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και στα τρία αυτά κορυφαία οικονομικά προβλήματα της χώρας μας. Η σχέση αυτή απεικονίζεται παραστατικά στα τρία διαγράμματα που ακολουθούν.

Από τα διαγράμματα φαίνεται ότι η μείωση του ΑΕΠ συνοδεύεται από υψηλή ανεργία, υψηλό δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ και υψηλό επιτόκιο των 10ετών ομολόγων (δηλαδή υψηλά spreads). Κατά συνέπεια τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας θα παραμένουν άλυτα ή θα χειροτερεύουν για όσο διάστημα θα εφαρμόζεται η πολιτική των μνημονίων, η καθίζηση της ελληνικής οικονομίας θα συνεχίζεται, προκαλώντας τεράστια κοινωνικά προβλήματα και προσωπικά και οικογενειακά δράματα.

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι τέως αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: